Opeens Had Ik Het ... over treinen en ander openbaar vervoer, sinds 2003


Forumoverzicht  • Treinen  • Reizigersvervoer
   
Registreren
 
 
 

Opeens Had Ik Het ... over treinen en ander openbaar vervoer, sinds 2003

Spoornetwerk is niet meegegroeid met toename vervoer

Discussies, vragen en opmerkelijke reiservaringen.

Plaats een reactie

Bericht Spoornetwerk is niet meegegroeid met toename vervoer door Roberta » wo 22 jun 2016 00:49

Spoornetwerk is niet meegegroeid met toename vervoer

20-06-2016

De aangekondigde buitendienststellingen van baanvakken wegens onderhoudswerk verschillen feitelijk niet van de huidige situatie, waarin reizigers en verladers ook worden geconfronteerd met de ene stremming na de andere. Het spoor is niet meegegroeid met het toegenomen vervoer, het overheidsbudget is al jaren te laag en moet worden bijgeplust, in plaats van wezenlijke verbeteringen beperkt men zich tot lapmiddelen en het zou een goed idee zijn om immigranten op te leiden tot vakman bij het spoor. Dat schrijft Rikus Spithorst van Maatschappij Voor Beter OV in zijn column.

Afbeelding

COLUMN – Er is vanuit de sector veel kritiek op de Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma van vorige week. Terechte kritiek, want het feit dat treinreizigers blijkens die brief straks zullen worden geconfronteerd met onbruikbare spoorverbindingen overdag, is voor een land met een serieus te nemen infrastructuur onaanvaardbaar.

Uitval treinverkeer
Eigenlijk legt de staatssecretaris zich neer bij de huidige gang van zaken. Want ook heden ten dage zijn allerlei spoortrajecten keer op keer voor reizigers gestremd. In die zin is die brief van vorige week dus niets nieuws onder de zon. Ik loop even een paar gevallen van ernstige, onder auspiciën van spoorbeheerder ProRail veroorzaakte, hinder voor reizigers en verladers met u langs.
De Moerdijkbrug werd wegens dringende noodreparaties een werkweek buiten gebruik gesteld. Maar denk nu niet, dat die brug sindsdien volledig gebruiksgeschikt is. Er gelden nog steeds aanzienlijke snelheidsbeperkingen, voor zowel goederen- als reizigerstreinen. Het gevolg daarvan is, dat door het tijdverlies passagiers een groter risico lopen, aansluitingen te missen.

Buitendienststelling
Of kijk naar Utrecht. Een fonkelnieuw wissel – een cruciaal, zogeheten ‘kroonwissel’ – vertoonde binnen de kortste keren ernstige kuren. De aannemer bleek niet over het juiste vervangende onderdeel te beschikken. Massale uitval van treinen was gedurende een dik etmaal het gevolg. Of de afgelopen dagen, sinds vrijdag was Schiphol slecht bereikbaar, met gevolgen tussen Leiden – Amsterdam, Hilversum en Utrecht, en sinds zaterdagavond was de treindienst tussen Leiden en Schiphol/Haarlem zelfs geheel stilgelegd wegens dringende noodreparaties aan het spoor. En naast deze missers met grote impact, zijn er iedere dag allerlei andere werkzaamheden en storingen aan seinen, wissels en bovenleidingen. Dus wat staat er, bezien vanuit reizigersoogpunt, eigenlijk voor nieuws in die Kamerbrief?
Met alleen maar constateren dat het vandaag de dag slecht is gesteld met de kwaliteit van de Nederlandse railinfrastructuur, en dat het zeer afkeurenswaardig is dat de staatssecretaris het reizigersbelang nóg verder laat versloffen door zich neer te leggen bij overdagse onderhoudswerkzaamheden, help ik het spoor en de mobiliteit en economie van ons land niet vooruit. Daarom maar eens kijken naar enkele achtergronden.

Spoornetwerk
Allereerst: velen zeggen met trotse stem, dat ons spoorwegnet zo’n beetje het drukst bereden is van heel Europa. Het aantal treinen dat per dag een gemiddelde meter spoorrails passeert is enorm. En ze zijn er nog trots op ook, want o, wat is dat efficiënt. Maar eigenlijk is dat iets om je heel diep voor te schamen. Immers, de groei van de spoorweginfrastructuur is ons land is ver achtergebleven bij de groei van het aantal dagelijkse treinkilometers.
Ons spoorwegnet barst totaal uit zijn voegen. En in plaats van dáár wat aan te doen, zoals het veel meer aanleggen van viersporigheid en stations zoals Utrecht Centraal aanzienlijk uitbreiden, worden we geconfronteerd met poppenkast als “Doorstroom Station Utrecht”: onder het mom van een robuuster systeem worden heel veel wissels gewoon wegbezuinigd en blijft van de broodnodige flexibiliteit weinig meer over. En van de belofte “minder wissels in ruil voor het niet meer plaatshebben van storingen” is, ik stipte dat hierboven al aan, niets terechtgekomen.

Spooronderhoud
Maar die enorme drukte op het spoor heeft wel tot gevolg, dat er weinig mogelijkheden zijn om onderhoud zonder reizigershinder te verrichten. Zelfs als je van een dubbelsporig baanvak één spoor buiten dienst neemt voor onderhoud, is de capaciteit op het andere spoor te gering om het treinverkeer ongestoord doorgang te laten vinden. Al gauw zie je bij reparaties hele treinseries sneuvelen.
Trouwens, dan heb ik het nog niet eens over de doorgeschoten veiligheidsregels, die het nu verbieden om aan een spoor te werken terwijl op het nevenspoor treinen kunnen rijden. Ik riep ProRail-directeur Eringa al op, zich te weer te stellen tegen dit soort veiligheidsonzin: op de weg mogen mensen ook aan het werk zijn, terwijl het autoverkeer op de naburige rijstroken gewoon voorbij raast. Maar ook in allerlei procedures voor het veilig uit dienst nemen van een spoor valt qua tijdverlies nog een hoop winst te behalen.

Werkzaamheden
Ook met de stelling dat aannemers over onvoldoende personeel beschikken om het onderhoud ’s nachts te verrichten, ben ik het niet eens. Vanuit politiek-instabiele regio’s komen heel veel mensen naar ons land. Het wil er bij mij niet in, dat daar geen mensen tussen zitten die geschikt zijn om opgeleid te worden voor werk aan het spooronderhoud.
Twee vliegen in één klap: de betrokkenen een uitzicht op een mooi bestaan in ons land, en het tekort aan vaklieden opgelost. Bijkomend voordeel: dit zou heel zichtbaar maken, hoe het spoor midden in de samenleving staat. Kortom: ProRail moet hard aan de slag om, samen met anderen, te komen tot betere manieren om zoveel mogelijk onderhoud te plegen zonder dat de reizigers en verladers daarvan hinder ondervinden. Voor Beter OV denkt graag mee, en ik daag Pier Eringa uit, de handschoen op te pakken.

Gebrek aan geld
Wat is nu de achterliggende oorzaak van al deze ellende? Voor het overgrote deel een gebrek aan geld. Of beter gezegd: een onvoldoende bereidheid van ons kabinet om voldoende geld uit te trekken voor de instandhouding van ons spoorwegnet. Doorstroom Station Utrecht is goedkoper dan een serieus station met wél voldoende wissels en perrons. En ja, nachtelijk onderhoud is duurder dan overdag. Dat geld mogen wij daar als samenleving best voor over hebben.
Maar toenmalig staatssecretaris Mansveld en haar ambtenaren vergaten zelfs het budget in de meerjarenbegroting te indexeren. De inflatie niet verdisconteerd, en vervolgens heet het dat ProRail een financieel tekort tegemoet gaat. Je moet maar durven. We hebben te kampen met een kabinet dat graag voor een dubbeltje op de eerste rang zit, en een aantal ProRail-directeuren die zich daartegen onvoldoende hebben verzet.

Sluiten baanvakken
En ja, dan durft de staatssecretaris het wel aan, om in een brief te schrijven dat er in de nabije toekomst ook overdag onderhoud aan het spoor zal worden gepleegd, met buiten dienst stellen van baanvakken tot gevolg. Amper een haan die ernaar kraait. En daarbij verwijst ze naar een flauwekulonderzoek van zo’n adviesbureau, dat met droge ogen het overdag sluiten van baanvakken als serieuze optie durft op te schijven. En iedereen staat erbij en kijkt ernaar.
Het kabinet trekt een grote broek aan, als het gaat over de prestaties van ProRail. Stoere voorstellen worden gelanceerd, zoals het onzinnige plan om ProRail maar rechtstreeks bij een ministerie onder te brengen. Allemaal holle frasen, leuk qua bühne en politieke stokpaardjes. Laat ProRail liever doorgaan met het hoognodig oplossen van een aantal problemen.

Verbeteringen spoor
Overigens is de tijd die President-Directeur Pier Eringa mag worden gegund om tot échte verbeteringen te komen niet oneindig. Daarbij zie ik binnen ProRail ook een grote rol weggelegd voor de nieuw benoemde Directeur Asset Management (in goed Nederlands: Chef Spullenboel), Karel van Gils. Maar voor het kabinet geldt in de eerste plaats: put your money where your mouth is.

Bron: SpoorPro

Avatar gebruiker
Roberta
Berichten: 1590
Geregistreerd: ma 16 nov 2009 21:01
Woonplaats: Zeist
Heeft Bedankt: 7 keer
Ontvangen Bedankjes: 19 keer
Bericht Re: Spoornetwerk is niet meegegroeid met toename vervoer door Roberta » wo 22 jun 2016 00:51

schreef:....Ons spoorwegnet barst totaal uit zijn voegen. En in plaats van dáár wat aan te doen, zoals het veel meer aanleggen van viersporigheid en stations zoals Utrecht Centraal aanzienlijk uitbreiden, worden we geconfronteerd met poppenkast als “Doorstroom Station Utrecht”: onder het mom van een robuuster systeem worden heel veel wissels gewoon wegbezuinigd en blijft van de broodnodige flexibiliteit weinig meer over. En van de belofte “minder wissels in ruil voor het niet meer plaatshebben van storingen” is, ik stipte dat hierboven al aan, niets terechtgekomen....


Auw.....

Avatar gebruiker
Roberta
Berichten: 1590
Geregistreerd: ma 16 nov 2009 21:01
Woonplaats: Zeist
Heeft Bedankt: 7 keer
Ontvangen Bedankjes: 19 keer
Bericht Re: Spoornetwerk is niet meegegroeid met toename vervoer door Harm » wo 22 jun 2016 09:04

Uit bovenstaande artikel blijkt dat het beter benutten van spoor hogere prioriteit heeft dan aanleggen van extra sporen. Prima zo lang alles goed gaat. Maar als er iets fout dan is op de belangrijke delen van het hoofdrailnet de dienstregeling behoorlijk ontwricht.

Dat bleek de laatste vrijdag, zaterdag en een deel van zondag toen door onverwachte werkzaamheden (zo werd dat gecommuniceerd) het spoor tussen Hoofddorp - Leiden niet gebruikt kon worden. NS liet treinreizigers toeslagvrij met de IC Direct reizen. Prima actie van NS. En het werd erger toen ook tussen Haarlem - Leiden niet gereden kon worden. De Benelux + kon daardoor niet via Haarlem rijden. Maar goed dat de Benelux + vanaf december 2017 (onder voorbehoud) via de HSL gaat rijden.

Verwacht dat ze doorgaan met het beter benutten van bestaande spoor. Maar dan met ERTMS. Grote spoorprojecten zoals HSL, Betuweroute wilt de overheid niet meer aanleggen. Wel op bepaalde delen slimme oplossingen bedenken zodat geen grote investeringen gedaan hoeven te worden maar de baten groter zijn.

Toevallig is er een artikel in de Telegraaf verschenen:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/2605 ... ort__.html

Harm
Berichten: 3391
Geregistreerd: ma 23 jan 2012 22:28
Woonplaats: zwolle
Heeft Bedankt: 25 keer
Ontvangen Bedankjes: 12 keer
Bericht Re: Spoornetwerk is niet meegegroeid met toename vervoer door Roberta » wo 22 jun 2016 13:15

ERTMS barst nog van de kinderziekten. Wat het spoorwegnet betreft mis ik nog een aantel essentiële verbeteringen, die de NS in 1985 al voorstelde:
— 4-sporig Utrecht – Arnhem – Nijmegen.
— 4-sporig Woerden – Gouda.
— 4-sporig Zwolle – Meppel.
— Utrecht CS 24-sporig.
— De nieuwe 2-sporige bruggen over de IJssel bij Zwolle en over de A1 bij Muiden zijn ook missers.
— Keiharde uitspraak over de bovenleidingspanning. 1500 V= is geen houdbare zaak meer.

Avatar gebruiker
Roberta
Berichten: 1590
Geregistreerd: ma 16 nov 2009 21:01
Woonplaats: Zeist
Heeft Bedankt: 7 keer
Ontvangen Bedankjes: 19 keer
Bericht Re: Spoornetwerk is niet meegegroeid met toename vervoer door eelkevd » wo 22 jun 2016 15:57

Bruggen zijn meestal de problemen merk ik. Zoals ook Houten. Die verdubbeling had doorgetrokken mogen worden tot zeker Geldermalsen maar dat waren 2 dure bruggen erbij. Maar die brug over de A1 vind ik zeker een misser, om die 2 sporig te laten. Om maar überhaupt niet te beginnen over Arnhem - Nijmegen.

eelkevd
Berichten: 2445
Geregistreerd: za 26 aug 2006 11:43
Woonplaats: Best
Heeft Bedankt: 10 keer
Ontvangen Bedankjes: 16 keer
Bericht Re: Spoornetwerk is niet meegegroeid met toename vervoer door MichaBen » wo 22 jun 2016 17:12

Rikus Spithorst is nou niet de meest betrouwbare bron voor dit soort zaken. Spoorverdubbeling is leuk als het gratis zou zijn, maar zo werkt de wereld nou eenmaal niet. Met de beschikbare budgetten moet je keuzes maken, en willekeurige spoorverdubbeling is niet de meest verstandige keuze die je kunt maken. De praktijk is nou eenmaal dat als je geld verspilt aan een niet dwingend noodzakelijke spoorverdubbeling, je een ander project wat wel hard nodig is moet laten schieten.

MichaBen
Berichten: 1215
Geregistreerd: vr 05 jan 2007 18:43
Woonplaats: Nergens
Ontvangen Bedankjes: 15 keer
Bericht Re: Spoornetwerk is niet meegegroeid met toename vervoer door Roberta » do 23 jun 2016 00:23

Budgetten wurgen al jarenlang onze economie.

Avatar gebruiker
Roberta
Berichten: 1590
Geregistreerd: ma 16 nov 2009 21:01
Woonplaats: Zeist
Heeft Bedankt: 7 keer
Ontvangen Bedankjes: 19 keer
Bericht Re: Spoornetwerk is niet meegegroeid met toename vervoer door eelkevd » do 23 jun 2016 10:13

Klopt maar hoe moeten ze anders hun uitgave in de hand houden in Den Haag? Ik wil liever ook niet onbekerkt BTW en inkomensbelasting betalen omdat er toch meer geld nodig is voor een spoorproject of een vliegtuig extra voor defensie of om ontwikkelingshulp in Namibië of noem maar op.

Helaas zitten we nu met een VVD kabinet dus asfalt-ministers.

Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben is of spoorprojecten goedkoper zijn geworden sinds ze Europees aanbesteed worden dan ervoor, ook met de inflatie eraf gehaald.

eelkevd
Berichten: 2445
Geregistreerd: za 26 aug 2006 11:43
Woonplaats: Best
Heeft Bedankt: 10 keer
Ontvangen Bedankjes: 16 keer
 

Plaats een reactie

Keer terug naar Reizigersvervoer

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast


cron