Opeens Had Ik Het ... over treinen en ander openbaar vervoer, sinds 2003


Forumoverzicht  • Treinen  • Nederlands Nieuws
   
Registreren
 
 
 

Opeens Had Ik Het ... over treinen en ander openbaar vervoer, sinds 2003

Verbouwing station Zwolle

Met bronvermelding

Plaats een reactie

Bericht Verbouwing station Zwolle door Nieuws » di 31 aug 2010 12:31

Start vernieuwing station Zwolle

31 augustus 2010

ProRail start komende week de voorbereidende werkzaamheden voor de grootschalige aanpassing van station Zwolle. Het is een belangrijke stap in de aanpak van het stationsgebied als geheel. Reden voor ProRail, NS en de gemeente Zwolle om dat moment te markeren met een starthandeling op dinsdag 31 augustus.

De verwachting is dat het treinverkeer in Zwolle de komende jaren flink zal groeien, mede als gevolg van de komst van de Hanzelijn. Het station zal daarom een vernieuwing ondergaan. ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Voor een soepel verloop van het reizigers- en goederenvervoer is onderhoud en vernieuwing noodzakelijk. Een goed functionerend OV-knooppunt is ook een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van de Spoorzone zoals het gebied rondom het Zwolse station genoemd wordt. Gemeente Zwolle, NS en ProRail werken daar samen aan.

Vernieuwing station Zwolle
Station Zwolle zal worden voorbereid op de groei van het treinverkeer door een vierde perron te bouwen aan de zuidzijde van het station (de kant van het Lübeckplein) en door de reizigerstunnel onder de sporen te verbreden van 5 naar 17 meter. Ook zijn aanpassingen aan de sporen en technische installaties nodig. Het monumentale stationsgebouw van Zwolle blijft ongewijzigd.

Op dinsdag 31 augustus houdt ProRail met de gemeente Zwolle en NS een starthandeling voor de vernieuwing van station Zwolle. Tijdens deze bijeenkomst zal een bord worden onthuld waarop een impressie van het ontwerp voor de reizigerstunnel en het vierde perron worden getoond. De handeling vindt plaats om 16.30 uur aan de Hanzelaan (bij de Hanzeland-ingang van het station).

Bron: ProRail

Nieuws
Medewerker Forum
Berichten: 15377
Geregistreerd: wo 19 maart 2008 14:12
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door Mikos » di 31 aug 2010 18:56

De komende periode zullen we de plannen rondom het station van Zwolle uiteraard gaan volgen. Om de tunnel naar 17 meter breed te krijgen, zal de huidige tunnel worden afgesloten en zal er een vervangende voetgangersbrug worden geplaatst. In de nieuwe tunnel wil men de winkeltjes die nu nog het plein vormen aan de noordzijde van station Zwolle ruimte gaan geven. Op die manier is er ook altijd leven in de tunnel.

Voor een eerste impressie van de nieuwe tunnel:
Afbeelding (Bron: ProRail)

Tijdens de werkzaamheden, die begin oktober zullen beginnen, zal er ook een AH to Go worden geplaatst. Aan de zuidzijde van het station, waar de sporen lagen van de werkplaats, moet het nieuwe busstation komen.

Alle nieuwtjes en berichten over de werkzaamheden van het station in Zwolle zullen dus in dit topic te lezen zijn!

Mikos
Berichten: 3535
Geregistreerd: ma 29 aug 2005 23:33
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door Nieuws » di 31 aug 2010 18:57

Tijdelijk AH-to-go op station Zwolle

31 augustus 2010

ZWOLLE - Na de zomer wordt aangevangen met de werkzaamheden voor het nieuwe (bus)station in Zwolle. Eerste halte: de voetgangerstunnel onder het spoor.

In plaats van het huidige paviljoen komt er tijdelijk een AH-to-go op het voorplein van het station.

Om ruimte te maken voor de verbredingswerkzaamheden aan de voetgangerstunnel onder het spoor en omdat een travers boven de sporen gebouwd moet worden, moet het paviljoen op het voorplein plaatsmaken.

NS heeft daarvoor een sloopvergunning gekregen en zal na de zomer beginnen om de eerste bebouwing op het plein bij het station te slopen. "Omdat we rond 1 oktober willen beginnen met de aanleg van de travers (de tijdelijke loopbrug boven de sporen, red.) moet er wel ruimte worden vrijgemaakt", aldus NS-woordvoerder Corine Koetsier. Daarom wordt de paviljoensbebouwing op het voorplein van het NS-station gesloopt en ook de kiosk op het tweede perron, de abri's op het tweede en derde perron, een deel van de kap van het eerste, tweede en derde perron en een funderingsblok moeten gesloopt worden. "Die travers zal ergens op moeten steunen. Daar moet dan wel ruimte voor zijn." Naar verwachting zal de traverse twee jaar worden gebruikt. Op het voorplein verrijst een tijdelijke AH-to-go, een kleinere versie van de Albert Heijnsupermarkt die al op meer Nederlandse stations te vinden is. "Naar verwachting is die er in het najaar, afhankelijk van hoe snel het gaat met de vergunningen. De rest van de winkeltjes en Kiosk gaat tezijnertijd weg. We verwachten rond 1 januari."

De werkzaamheden vormen de voorbode van de grote herinrichting van de Spoorzone, waarbij een tweede stationsplein met een busstation aan de zuidzijde zullen verrijzen.

Bron: De Stentor

Nieuws
Medewerker Forum
Berichten: 15377
Geregistreerd: wo 19 maart 2008 14:12
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door Redactie » di 31 aug 2010 19:54

Verbouwing Spoorzone Zwolle

Mikos, 31 augustus 2010

Zwolle - Het station van Zwolle is niet berekend op de toekomst als het gaat om reizigersaantallen. Maar ook het aantal toegenomen treinbewegingen en de aanleg van de Hanzelijn zorgen ervoor dat het station van Zwolle zal moeten worden uitgebreid.

Voor de Hanzelijn is het noodzakelijk dat er een derde eilandperron bij wordt gebouwd, het zogenaamde vierde perron. Naast het vierde perron zullen er aan het station zelf ook nog aanpassingen gedaan moeten worden voor wat betreft de reizigerstunnel die het eerste perron met de overige perrons en met de zuidzijde van het station verbindt.

[center] Afbeelding[/center]

Tunnel: Van 5 naar 17 meter
De reizigerstunnel onder het station van Zwolle is op dit moment vijf meter breed. Vooral in de drukke ochtendspits, wanneer veel reizigers tegelijkertijd aankomen, leidt dat tot een grote stroom reizigers die op hetzelfde moment door de tunnel willen. Omdat het station van Zwolle een belangrijk knooppunt is wat sporen betreft, komen treinen veelal tegelijkertijd aan en rijden kort na elkaar ook weer weg. Het kost reizigers 's morgens vroeg dan ook veel moeite om van de trein naar de uitgang van het station te kunnen komen.

Voor het verbreden van de tunnel is het noodzakelijk om de huidige tunnel voor reizigers af te sluiten tijdens de verbouwing. Als alternatief zal er een traverse worden gebouwd aan de oostzijde van de huidige tunnel. Deze traverse zal worden voorzien van liften, zodat reizigers die minder goed ter been zijn of met bagage reizen, het station van Zwolle gewoon kunnen blijven gebruiken.

Na verbreding van de tunnel zal deze 17 meter breed zijn en 120 meter lang. Dit moet de reizigers de ruimte kunnen geven en het benauwende gevoel dat er in de huidige tunnel hangt weghalen.

De traverse zal in november 2010 worden geplaatst. Naar verwachting zal de traverse in januari 2011 in gebruik worden genomen en de huidige tunnel voor reizigers worden afgesloten. De verbouwing van de tunnel zal dan ook in januari 2011 gaan beginnen. De verbouwing zal volgens planning tot en met 2013 duren.

Vierde perron
Het zogenaamde vierde perron moet voor extra capaciteitsruimte moeten zorgen, die hard nodig is na het openen van de Hanzelijn. De Hanzelijn brengt namelijk extra treinen met zich mee, die via Lelystad en Almere richting Amsterdam en Schiphol zullen gaan rijden. Met de huidige spoorbezetting van station Zwolle is het onmogelijk die treinen zonder conflicten ruimte te geven in Zwolle. Het vierde perron moet de perronsporen 8 en 9 gaan herbergen. Om de sporen 8 en 9 bereikbaar te kunnen maken en in gebruik te kunnen nemen, is het nodig de werkplaats die achter het station van Zwolle ligt weg te halen. De beschikbare ruimte die daardoor ontstaat zal worden gebruikt om de nieuwe perronsporen 8 en 9 gemakkelijker en met hogere snelheid bereikbaar te maken.

De bouw van het vierde perron zal starten in het voorjaar van 2011. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot 2013 duren, waarin het vierde perron én de nieuwe reizigerstunnel opgeleverd moeten worden.

Aanpassing spoorinfrastructuur
Naast de nieuwe reizigerstunnel en het nieuwe vierde perron, zal er tijdens de werkzaamheden ook worden gewerkt aan de spoorinfrastructuur op en rondom het station van Zwolle. Zo zullen een aantal bovenleidingloze sporen worden voorzien van bovenleiding, zal de energievoorziening worden aangepast en zullen er wissels worden geplaatst die met hogere snelheid bereden kunnen worden. Dit heeft als grote gunstige effect dat het station van Zwolle met hogere snelheid binnen gereden kan worden, waardoor er een betere doorstroming van treinen zal ontstaan.

Vanaf 2012 zal de huidige dieseltrein naar Kampen niet meer rijden. Deze zal worden vervangen door een regiotram. Deze regiotram gaat elk kwartier rijden en zal daarbij stoppen op de haltes Voorsterpoort, Stadshagen, Werkeren en Kampen-Oost.
Om dit te kunnen realiseren, zullen er aan het spoor naar Kampen ook de nodige werkzaamheden moeten worden verricht.

Daarnaast is men momenteel druk in de weer met de nieuwe IJsselbrug die de oude moet gaan vervangen. De oude IJsselbrug is deels stroomloos en hangt op een bepaalde hoogte waardoor deze regelmatig geopend moet worden voor het waterverkeer dat over de IJssel vaart. De nieuwe brug is een stuk hoger, waardoor het waterverkeer hier zonder problemen onderdoor kan varen en het treinverkeer daar geen hinder van ondervindt.

Om de nieuwe IJsselbrug te kunnen ontsluiten, zal het huidige emplacement aan de zuidzijde van de oude IJsselbrug worden gesaneerd en er een opgang naar de nieuwe brug worden gerealiseerd. Vanaf de nieuwe opgang naar het station van Zwolle moeten ook de nodige wijzigingen aan het spoor worden aangebracht, voordat alle treinen straks over de nieuwe IJsselbrug kunnen gaan rijden.

De aanpassingen aan de spoorinfra zullen eveneens tot en met 2013 duren.

Horeca
Doordat de tunnel zal worden verbreed, is er straks ook minder ruimte op het plein voor station Zwolle. Dit heeft tot gevolg dat er niet genoeg ruimte is voor de horeca die zich op dat plein heeft gevestigd.

Voor de verbreding van de tunnel is het bijvoorbeeld benodigd om de Kiosk en de Burger King, die zich naast spoor 14, 15 en 16 bevinden, weg te halen. Eveneens zullen de sporen 15 en 16 naar het oosten toe worden ingekort om de tijdelijke traverse goed bereikbaar te houden.

In plaats van de Burger King en de Kiosk, zal er een Albert Heijn To Go worden geplaatst. De huidige horeca zal vanaf 1 januari 2011 worden weggehaald. Op het tweede perron, wat de sporen 3, 4 en 5 huisvest, zal de huidige Kiosk worden weggehaald.

ProRail onderzoekt op dit moment of het mogelijk is de horeca in de tunnel te laten huisvesten na afronding van de verbouwing van de tunnel. Dat zorgt voor levendigheid in de tunnel en sociale controle.

Busstation
De gemeente Zwolle is er voorstander van het huidige busstation te verhuizen naar de ruimte die vrijkomt na het slopen van de werkplaats aan de zuidzijde van station Zwolle. Verschillende sporen die daar lagen zijn al weggesaneerd en het gebouw dat er nu nog staat moet plaats gaan maken voor de sporen die het nieuwe, vierde perron bereikbaar moeten gaan maken.

Het geheel vernieuwde busstation zal dus aan de zuidzijde van station Zwolle worden gebouwd, waar meer ruimte zal zijn voor de reizigers en het busverkeer makkelijker zal kunnen doorstromen dan het op het huidige busstation doet. Het verkeer aan de noordzijde van het station is dermate druk, en zeker tijdens de spits, dat het busverkeer hier grote hinder van ondervindt. Doordat de bussen elk kwartier tegelijkertijd vertrekken, loopt het verkeer grotendeels vast. Bussen staan automobilisten in de weg en andersom, waardoor het vaak een grote chaos wordt op de toegangswegen van en naar station Zwolle.

Na de verhuizing van het busstation moet dat alles verleden tijd worden en moet er ook meer ruimte zijn waar reizigers veilig hun weg kunnen zoeken naar de juiste bus.

De toekomst
Na de verbouwing van het station Zwolle en de spoorinfrastructuur daar omheen, moeten reizigers zonder moeite hun weg kunnen vinden op het station van Zwolle, kunnen er geen files meer ontstaan in de reizigerstunnel, kunnen treinen sneller binnenkomen en vertrekken op het station, hebben de extra treinen die over de Hanzelijn gaan rijden plek om zonder conflicten het station van Zwolle aan te kunnen doen én krijgt het busverkeer de mogelijkheid zonder problemen de binnenstad en de directe streekomgeving van Zwolle weer te kunnen ontsluiten.

In september zullen de voorbereidingen beginnen voor de komende werkzaamheden, waarbij in november de tijdelijke traverse geplaatst zal worden. In januari 2011 zal het echte werk dan aanvangen, waarbij de tunnel buiten gebruik zal worden genomen, de horeca op het voorplein zal verdwijnen en zal worden vervangen door een AH To Go en waarbij de spoorinfra zal worden aangepast en waar nodig vervangen.

In 2013 moet het hele project dan afgerond zijn en het station van Zwolle zal dan weer volledig voorbereid zijn op de toekomst.

Het overnemen van de eigen nieuwsberichten van Opeens Had Ik Het is alleen toegestaan met bronvermelding.

Redactie
Medewerker Forum
Berichten: 135
Geregistreerd: vr 10 nov 2006 21:19
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door Noorderned » di 31 aug 2010 20:09

Leuk, dat is de volgende bouwput waar ik bijna elke week langs zal komen tong naar buiten Nu is het tegenwoordig zo dat het 'kruis(wissel)' tussen spoor 5 en 6 nogal ver van de tunnel verwijderd is waardoor als je binnenkomt uit Dv op 5b nog een flink eind moet lopen. Ik hoop dat ze met de verbouwing nu ook de a en b secties beter t.o.v. de tunnel komen te liggen, helemaal nu er toch meer ruimte vrijkomt ter hoogte van de werkplaats, dus meer ruimte om de a-zijde van de perrons te verlengen.

Noorderned
Berichten: 162
Geregistreerd: zo 17 feb 2008 11:55
Woonplaats: FryslÃî & Twente
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door GroenSein » di 31 aug 2010 20:16

Uiteraard hebben snellere sporen en betere wissels als gevolg dat treinen sneller binnen kunnen komen en kunnen vertrekken. Toch gaat er rond Zwolle een groot probleem ontstaan, dat met name komt doordat de IJsselbrug tweesporig is. Omdat er in Zwolle een dubbele knoop komt (alle treinen sluiten zowat op alles aan), betekent dit een forse aanslag op de beschikbare spoorcapaciteit. Hierdoor zullen de intercity's in Zwolle mogelijk 8 minuten stil gaan staan, voordat ze door kunnen richting de Randstad. Dat is best wel jammer en leidt tot een minder goed treinproduct.

GroenSein
Spoormedewerker
Spoormedewerker
Berichten: 4066
Geregistreerd: ma 01 mei 2006 23:14
Woonplaats: aa
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door Playertwo » di 31 aug 2010 21:07

Perron 15/16 inkorten, wat zijn de gevolgen daarvan voor de treinen die van deze perrons vertrekken?

Playertwo
Berichten: 3918
Geregistreerd: di 04 sep 2007 17:13
Woonplaats: Waar mijn huis woont
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door Pluisje » di 31 aug 2010 21:58

In ieder geval dat de ochtendspitstreinen uit Emmen daar niet meer op passen.
Misschien mogen "we" dan weer naar 14 en de Grunningers naar 15... glimlach

Pluisje
Berichten: 431
Geregistreerd: za 17 dec 2005 01:12
Woonplaats: Overijssel
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door Playertwo » di 31 aug 2010 21:58

Dat bedoelde ik dus, maar de Sprinter 9100 Groningen - Zwolle rijdt toch ook met 6 bakken?

Playertwo
Berichten: 3918
Geregistreerd: di 04 sep 2007 17:13
Woonplaats: Waar mijn huis woont
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door Ries » wo 01 sep 2010 08:49

GroenSein schreef:Uiteraard hebben snellere sporen en betere wissels als gevolg dat treinen sneller binnen kunnen komen en kunnen vertrekken. Toch gaat er rond Zwolle een groot probleem ontstaan, dat met name komt doordat de IJsselbrug tweesporig is. Omdat er in Zwolle een dubbele knoop komt (alle treinen sluiten zowat op alles aan), betekent dit een forse aanslag op de beschikbare spoorcapaciteit. Hierdoor zullen de intercity's in Zwolle mogelijk 8 minuten stil gaan staan, voordat ze door kunnen richting de Randstad. Dat is best wel jammer en leidt tot een minder goed treinproduct.


Zouden er geen overloopwissels in de Veluwe- en Hanzelijn aangelegd kunnen worden (ten zuiden van de brug) en dan op de brug eenrichtingsverkeer instellen? Vlak voor de knoop richting Zwolle en vlak na de knoop richting Amersfoort. Zo kun je treinen uit Lelystad en treinen uit Amersfoort tegelijk laten binnenkomen en hoeven de intercity's minder lang te wachten.
Voorbeeldje van de treinenloop over de IJsselbrug:
xx:05 brug eenrichtings ri. Zwolle (stoptrein, IC)
xx:15 brug eenrichtings ri. Amersfoort/Lelystad (stoptrein IC)
xx:25 brug tweerichtings (goederen, vertraagde treinen etc.)
xx:35 brug eenrichtings ri. Zwolle (stoptrein, IC)
xx:45 brug eenrichtings ri. Amersfoort/Lelystad (stoptrein IC)
xx:55 brug tweerichtings (goederen, vertraagde treinen etc.)

Nadeel is uiteraard dat je minder flexibel bent bij vertragingen en dergelijke, maar het grote voordeel is de rijtijdwinst (ik zie het al voor me: de trein uit Leeuwarden die een dikke tien minuten op Zwolle stilstaat).

Ries
Berichten: 66
Geregistreerd: vr 20 nov 2009 19:44
Woonplaats: Zwolle/Groningen
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door Joop » wo 01 sep 2010 09:00

GroenSein schreef:Dat is best wel jammer en leidt tot een minder goed treinproduct.
Je kan het ook positief bekijken. Stel dat ze er echt 8 minuten staan, dan kan een eventuele vertraging op deze manier ingelopen worden en het geeft de reizigers een rustigere overstap. En dat is dan wel zo fijn voor de wat oudere mensen onder ons die slechter ter been zijn, engel

Joop
Berichten: 2696
Geregistreerd: di 28 feb 2006 11:04
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door GroenSein » wo 01 sep 2010 09:23

Het geeft de reizigers juist géén rustiger overstap hoor, die 8 minuten wachten zegt wat dat betreft helemaal niets. En 8 minuten wachten om vertraging in te lopen gaat ook niet helemaal op: juist door de kwetsbaarheid van de knoop zal die lang wachtende trein juist sneller nog iets later vertrekken bij het aanbieden van een aansluiting of het wachten op een trein die voor hem over de IJsselbrug gaat (zie de situatie rond Weesp).

GroenSein
Spoormedewerker
Spoormedewerker
Berichten: 4066
Geregistreerd: ma 01 mei 2006 23:14
Woonplaats: aa
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door Broodtrommel » wo 01 sep 2010 14:38

Het Leeuwarden gedeelte van de gecombineerde intercity staat al vaker zo'n 5 tot 10 minuten in Zwolle.
Dat is totaal niet uniek, en dan voornamelijk na een uur of 12 is dat zo.
Machinist Goederen VB \n ERTMS ? :: Wagenmeester ? :: Gevaarlijke Stoffen ?

Avatar gebruiker
Broodtrommel
Spoormedewerker
Spoormedewerker
Berichten: 1626
Geregistreerd: do 10 jun 2010 19:28
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door The_Knitter » wo 01 sep 2010 16:12

Zaterdag ochtend komt de IC uit Leeuwarden van (aankomst) 8:40 richting Rotterdam ook al vaak met -3, -4 aan. Die moet dan wachten tot 8.46, terwijl hij soms om 8.36 al aan het perron staat. Het kan te maken hebben met het te vroeg vertrekken van stations, maar ook een erg ruime DRGL.
Je hoort reizigers blij zijn met een ruimere overstap, maar de reizigers in de trein hoor je ook vaak mopperen vanwege het lange stilstaan..

The_Knitter
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door ReisThijs » wo 01 sep 2010 16:24

Is de trein van zaterdagochtend 8:40 representatief? Komt die alle dagen en tijden van de week zo vroeg aan? Ik neem toch aan dat die speling er niet voor niets is.
En watwil je anders, een trein die 4 minuten te vroeg aankomt ook 4 minuten te vroeg laten vertrekken?

Avatar gebruiker
ReisThijs
Berichten: 3248
Geregistreerd: di 10 jan 2006 14:03
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door The_Knitter » wo 01 sep 2010 16:31

Deze trein heeft zowat wekelijks een te vroege aankomst, zoals nog meer treinen uit richting Leeuwarden, buiten de spits om.
Omdat ik dit voorbeeld ken, nam ik het. Er zijn dus veel meer treinen van de NoordOost die het kennen..
En dan wordt alsnog gepresteerd om de trein uit Groningen voor het rooie te gooien om welke reden dan ook, waardoor die met +1/+2 binnenkomt, en wij vervolgens ook weer te laat vertrekken emo

The_Knitter
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door Playertwo » wo 01 sep 2010 16:33

Joop schreef:
Thijs schreef:Dat is best wel jammer en leidt tot een minder goed treinproduct.
Je kan het ook positief bekijken. Stel dat ze er echt 8 minuten staan, dan kan een eventuele vertraging op deze manier ingelopen worden en het geeft de reizigers een rustigere overstap. En dat is dan wel zo fijn voor de wat oudere mensen onder ons die slechter ter been zijn, engel
Dat hebben ze op de IJssellijn al geflikt, met bijkomende trage treinpaden op Zutphen - Nijmegen, met als vervelende bijkomstigheid dat de sneltrein Zwolle - Roosendaal 15-30 minuten trager is dan vroeger. Dat er op die manier minder vertragingen zijn is leuk, maar dat is niets meer dan op papier de vertragingen alvast inboeken.

Playertwo
Berichten: 3918
Geregistreerd: di 04 sep 2007 17:13
Woonplaats: Waar mijn huis woont
Bericht Re: Verbouwing station Zwolle door SuperGhost » wo 01 sep 2010 16:47

Hier in de Achterhoek (waar we juist sterk afhankelijk zijn van die IJssellijn-IC) noemen we dat anders: "reizigertje pesten" nee

Als een treinserie vaak vertraagd is, kun je twee dingen doen:
1. deze vertragingen in de dienstregeling zetten (gevolg verbergen of dweilen met de kraan open)
2. de oorzaak van de vertraging aanpakken

Ik krijg toch steeds meer dat de NS zich voornamelijk met dat 1e bezig houdt en te weinig aandacht voor dat 2e heeft.
regelmatige gebruiker van de stations Nijmegen Heyendaal, Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Lichtenvoorde-Groenlo en Zevenaar

SuperGhost
Berichten: 14731
Geregistreerd: vr 01 aug 2008 15:36
Woonplaats: Nijmegen/Eibergen
Heeft Bedankt: 2 keer
Ontvangen Bedankjes: 12 keer
 

Plaats een reactie

Volgende

Keer terug naar Nederlands Nieuws

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast


cron