Opeens Had Ik Het ... over treinen en ander openbaar vervoer, sinds 2003


Forumoverzicht  • Treinen  • Goederenvervoer
   
Registreren
 
 
 

Opeens Had Ik Het ... over treinen en ander openbaar vervoer, sinds 2003

Betuweroute

Nieuws, vragen en discussies over het goederenvervoer per spoor.

Plaats een reactie

Bericht Betuweroute door Nieuws » zo 01 jan 2012 01:00

Hier zijn de nieuwsberichten over de Betuweroute uit 2011 en eerder te vinden.

In dit topic is plaats voor alle nieuwsberichten over de Betuweroute en aanverwante discussies daarover.

Nieuws
Medewerker Forum
Berichten: 15377
Geregistreerd: wo 19 maart 2008 14:12
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
Bericht Re: Betuweroute door Nieuws » di 13 maart 2012 12:45

FNV: Keyrail neemt veiligheid niet serieus

13 maart 2012

Betuweroute-exploitant Keyrail stelt commerciële belangen boven veiligheid. Het bedrijf rommelt met cijfers en zet personeel onder druk om veiligheidsvoorschriften te overtreden.

Deze zware kritiek levert FNV Spoor namens treindienstleiders van de post Kijfhoek in een brief aan minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu.

Aanleiding voor de brief is de vrees dat minister Schultz de nieuwe 10-jarige concessie voor de exploitatie van de Betuweroute, die volgend jaar september ingaat, aan Keyrail in plaats van aan ProRail wil gunnen. De treindienstleiders zouden dan ook moeten overstappen naar Keyrail, maar zijn daar mordicus tegen. Volgens de brief zal het definitief verlenen van de concessie aan Keyrail op Kijfhoek ‘inslaan als een bom’ en zal het merendeel van het personeel dan opstappen.

Keyrail-directeur Cees Tommel ‘distantieert zich volledig’ van de inhoud van de brief en volgens hem heeft het Keyrail-personeel dat ook gedaan. Volgens Tommel bevat de brief ‘tal van onjuistheden’ en probeert de bond zich ‘op de verkeerde manier te profileren’. Keyrail heeft ook de klanten laten weten zich van de brief te distantiëren.

Hij stelt voorts dat de bond niet over de concessieverlening gaat. “Dat is een zaak van de aandeelhouders. Het zou hetzelfde zijn als de vakbond zich zou gaan bemoeien met de concessieverlening in het noorden van het land aan Arriva in plaats van NS.”

In een dinsdagochtend verspreid persbericht voegt Keyrail er nog aan toe dat ‘FNV bewust een negatief beeld over Keyrail en haar medewerkers creëert'. Volgens de spoorexploitant is de brief onvolledig, eenzijdig en ten dele feitelijk onjuist.

De bond verwoordt een waslijst van klachten van werknemers ‘die nu zo ver zijn dat ze hun geheimhoudingsplicht verbreken’. Zo zou Keyrail al jarenlang punctualiteitcijfers oppoetsen door vertraagde treinen achteraf in het verkeersleidingsysteem handmatig aan te passen. Verder zou het management een verdeel- en heerspolitiek voeren en personeel dat niet bovengemiddeld presteert met ontslag bedreigen.

In de brief worden drie voorbeelden genoemd van situaties waarin de veiligheid bewust in gevaar gebracht zou zijn. Zo mocht op het emplacement Waalhaven-Oost met toestemming van het management de milieuwetgeving worden overtreden, moest op Pernis een trein ondanks een rijverbod doorrijden en werd een werknemer onder druk gezet om een trein door een tunnel te sturen ondanks een storing van de beveiligingsinstallatie.

Volgens Keyrail is de veiligheid van het goederenvervoer over de Betuweroute in de drie genoemde voorbeelden niet in het geding geweest. De incidenten zijn onderzocht, er zijn maatregelen genomen en de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, het voormalige IVW) is de hoogte gesteld, aldus Keyrail.

Volgens de bond is het vertrouwen van het postpersoneel in de directie van het bedrijf tot het nulpunt gedaald en is Keyrail ‘geen transparant of eerlijk bedrijf’. Volgens de bond leidde de onvrede eind vorig jaar bijna tot een de staking onder de treindienstleiders, die de directie van ProRail in een brief van hun bezwaren op de hoogte stelden. Na een ‘noodkreet’ aan de raad van commissarissen heeft ProRail sinds begin dit jaar weer de leiding over de verkeerspost.

Minister Schultz heeft de Tweede Kamer vorig jaar laten weten ‘voornemens te zijn om van Keyrail dé goederenexploitant van Nederland’ te maken, zonder zich daarbij overigens uit te laten over de concessieverlening. Daarop ging de vlag uit bij Keyrail - dat in zijn jaarbericht nog eens uitdrukkelijk aan de uitspraak van de minister refereert – en de hakken in het zand bij ProRail. Die voelt er niets voor om de zeggenschap over de Betuweroute op te geven.

Achter de schermen wordt er al maanden een machtsstrijd gevoerd om de concessie van de, overigens verlieslatende, goederenspoorlijn tussen ProRail en Keyrail, dat voor de helft in handen is van ProRail, en de andere aandeelhouders, het Havenbedrijf van Rotterdam (35%) en dat van Amsterdam (15%).

De aandeelhouders zijn onlangs overeengekomen om gezamenlijk een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven om de voor- en nadelen op een rijtje te zetten van hetzij voortzetting van de concessieverlening aan ProRail, dan wel toekenning aan Keyrail. Volgens Tommel moeten de resultaten van die studie tegen de zomer bekend zijn.

Keyrail maakte onlangs bekend dat het vervoer over de Betuweroute vorig jaar met 30% is gegroeid tot 23.000 treinen. In 2010 waren dat er nog 17.500. Het tweede kwartaal was goed voor een record met 6.300 treinen, een groei van bijna 50% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2010. In het derde kwartaal viel dat aantal echter met duizend treinen terug tot 5300, vooral door problemen met de aansluiting op het Duitse spoornet.

Bron: Nieuwsblad Transport

Nieuws
Medewerker Forum
Berichten: 15377
Geregistreerd: wo 19 maart 2008 14:12
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
Bericht Re: Betuweroute door llama » di 13 maart 2012 14:26

Als je hoort hoe deze man praat:

Hij stelt voorts dat de bond niet over de concessieverlening gaat. “Dat is een zaak van de aandeelhouders. Het zou hetzelfde zijn als de vakbond zich zou gaan bemoeien met de concessieverlening in het noorden van het land aan Arriva in plaats van NS.”


Dan neem ik de FNV opeens heel serieus. Ik kan me goed voorstellen dat zo'n iemand ook niks op heeft met veiligheid.

llama
Berichten: 1086
Geregistreerd: za 02 okt 2010 23:06
Bericht Re: Betuweroute door Klaasje » di 13 maart 2012 15:08

Indirect klopt het wel. De aandeelhouder van Prorail is de staat. De aandeelhouders van keyrail zijn Prorail, Haven Amsterdam en Haven Rotterdam. Als je dan een journalist hebt die dat allemaal niet helemaal begrijpt dan komt het wat lullig op papier te staan. Het zal niet de eerste journalist zijn die niet zoveel van de inhoud begrijpt.

Verder wordt in het artikel verwezen naar "de veiligheid" met als voorbeeld een milieuvergunning. Een vager voorbeeld dan een milieuvergunning kan niet bedacht worden. Voor rangeren heb je een milieuvergunning nodig en die wordt voor x-rangeerbewegingen verleend. Als je één keer te veel rangeert overtreed je de milieuvergunning. Als je tijdens het rangeren 1 km/h te hard rijdt overtreed je de milieuvergunning. Zo zijn er veel nietszeggende voorbeelden te vinden van het overtreden van een milieuvergunning. Overigens kan het ook best iets ernstigs zijn maar 99 van de 100 keer is het overtreden van een milieuvergunning een situatie die theoretisch zou kunnen leiden tot teveel overlast of iets dergelijks.

Verder staan er een aantal standaard FNV-dingen in het artikel zoals "onder druk gezet" en "gebrek aan vertrouwen in de directie".

Waar rook is, is meestal vuur maar ik kan me toch niet aan de gedachte onttrekken dat het een en ander behoorlijk verdraaid en aangesterkt is.

Klaasje
Berichten: 1826
Geregistreerd: za 07 mei 2011 11:09
Woonplaats: Groningen
Heeft Bedankt: 1 keer
Ontvangen Bedankjes: 7 keer
Bericht Re: Betuweroute door seinhuis » di 13 maart 2012 17:30

Opzicht kan ik me wel begrijpen voor een journalist dat het een beetje ingewikkeld is hoe de bedrijven precies in elkaar zitten.

seinhuis
Berichten: 3975
Geregistreerd: vr 25 aug 2006 10:46
Ontvangen Bedankjes: 1 keer
Bericht Re: Betuweroute door Nieuws » di 13 maart 2012 22:02

Hier een link naar het onderwerp over Keyrail in het 8 uur journaal van de NOS van vanavond.

Hier de reactie van Keyrail:
Directie van Keyrail schreef:KEYRAIL REAGEERT OP NEGATIEVE BERICHTGEVING FNV

Zwijndrecht, 13 maart

Directie Keyrail neemt afstand van recente berichtgeving van FNV Spoor. De eerder gemaakte afspraken met FNV Spoor zijn allen door Keyrail met ingang van januari 2012 geeffectueerd. Middels dit bericht willen we het door FNV geschetste beeld corrigeren.

Veiligheid op het spoor
Veilig verkeer per spoor is een speerpunt van Keyrail. Omdat rail een zeer veilige modaliteit is, maar nooit volledig vrij van risico’s, heeft Keyrail haar organisatie ingericht om veiligheid te beheersen en te borgen. Dat betekent onder meer dat veiligheidsincidenten worden onderzocht en beheersmaatregelen worden genomen om herhaling ervan te voorkomen.
Bij de door FNV genoemde voorbeelden (3 incidenten) geldt dat deze zijn onderzocht en maatregelen zijn genomen. We benadrukken dat de veiligheid van het goederenvervoer over de Betuweroute niet in het geding is geweest. In de spoorwegwet is vastgelegd dat ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) toezichthouder is op veiligheid en daarom informeren wij hen over incidenten.

Onrust bij Verkeersleidingspersoneel
De kerntaken van Keyrail zijn het plannen van treinritten, het onderhoud van de infrastructuur en het verzorgen van de verkeersleiding. De verkeersleiding is een volcontinu proces (24/7) en de onrust leeft in deze groep. Bij de start van Keyrail is de bestaande verkeersleiding onderdeel geworden van onze organisatie. Op dat moment was al sprake van onderbezetting en verlofachterstand. Ondanks dat Keyrail actief is gaan werven en personeel breder is gaan inzetten, hebben we de achterstand niet voldoende kunnen inlopen. Daarom zijn ruim een jaar geleden met de formele werkgever van de verkeersleiding, ProRail,afspraken gemaakt om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren en de werving te intensiveren.
In overleg met ProRail, FNV en Keyrail is in januari jl. een manager van ProRail aangesteld om de Verkeersleidingspost aan te sturen. Daarnaast is een aantal andere afspraken gemaakt, deze zijn begin dit jaar geëffectueerd.

Negatieve beeldvorming
Wij constateren dat de brief van FNV Spoor onvolledig, eenzijdig en ten dele feitelijk onjuist is. Uit onlangs gevoerde gesprekken met gedetacheerde medewerkers van ProRail is ons duidelijk geworden dat de brief niet door allen wordt gedragen. De medewerkers in dienst van Keyrail (bijna 50 personen) zijn door FNV niet gehoord en hebben geen inbreng kunnen leveren. Zij hebben FNV, zowel telefonisch als per brief, op deze onzorgvuldigheid gewezen. Zij maken zich zorgen over de wijze waarop FNV met hun belangen omgaat. FNV creëert bewust een negatief beeld over Keyrail en haar medewerkers.

Keyrail en haar medewerkers blijven zich met volle overtuiging inzetten om haar klanten te bedienen, het railgoederenvervoer te stimuleren en een succes te maken van de Betuweroute.

Nieuws
Medewerker Forum
Berichten: 15377
Geregistreerd: wo 19 maart 2008 14:12
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
Bericht Re: Betuweroute door Nieuws » di 27 maart 2012 12:34

Geluidsregels spoor verschillen van wegverkeer

27 maart 2012

H'VELD-G'DAM - ,,De wettelijke regels ten aanzien van het vervoer op het spoor zijn nogal ruim en verschillen van de regels van het wegverkeer.'' Dat zei wethouder Cor de Jong donderdag tijdens het vragenkwartiertje. Hij gaf daarmee antwoord op de vraag van Wim de Ruiter (CDA) over de stand van zaken en de status van de geluidsmeting van de Betuwelijn.

De Jong gaf aan dat de gemeenteraad in oktober voor het laatst is geïnformeerd. Er hadden toen juist geluidsmetingen plaatsgevonden. In het kader daarvan is een conceptrapportage gemaakt die is besproken met ProRail, KeyRail, DGMR (de instantie die de metingen verricht, red.) en vertegenwoordigers van de bewoners en ambtenaren. Voor deze bespreking kwam een nieuw rapport op tafel en dat gaf nogal wat verwarring. Wethouder Theo Boerman heeft hierover telefonisch contact gehad met de directie van ProRail en zijn ongenoegen geuit. ,,Het is duidelijk dat een dergelijke handelwijze argwaan wekt en het is ook in strijd met de besproken uitgangspunten'', legde De Jong uit. Inmiddels heeft de gemeente bij het rapport haar opmerkingen schriftelijk ingediend en ook de bewoners hebben dat gedaan. ,,Nu is er een definitief rapport wat nu ter beoordeling bij onze geluidsdeskundige ligt. De reactie wordt op korte termijn verwacht en daarover wordt de raad natuurlijk geïnformeerd.''

De vele opmerkingen en de vertraging roepen vragen op. ,,Waarom duurt het zolang? Mede om die reden wordt een nieuwe bewonersbijeenkomst gerealiseerd om de bevindingen en conclusies te bespreken.'' De Jong vond het goed nog eens te herhalen wat de rol van de gemeente hierin is. ,,We hebben het over geluidsoverlast die door bewoners ervaren wordt langs de Betuweroute. We willen bewerkstelligen dat de geluidsmetingen zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd volgens de wettelijke regels. De bewoners die last ondervinden van het geluid dienen te worden betrokken in de procedure en daar blijven we ons als gemeente ook voor inzetten, evenals voor een heldere communicatie. We moeten wel goed onderscheid maken tussen de wettelijke regels die van toepassing zijn op spoorweglawaai. Die zijn betrekkelijk ruim ten opzichte van het wegverkeer. Aan de andere kant is er de beleving en de overlast zoals de bewoners die ervaren. Aantasting van het woongenot. Aan het meten kunnen wij niets doen, dat is vertaald in een geluidsmodel volgens wettelijke regels. Verminderd woongenot is een kwestie van beleving en die kan heel divers zijn en wordt ook divers ervaren. Het meten en woongenot wordt door de bewonersgroep nogal eens vermengd. Het zou daarom goed zijn als ook de bewonersgroep hun kritiek naar ProRail en KeyRail via die twee lijnen zouden laten lopen. Enerzijds, hoe zit het met de nalevingvoorschriften? Anderzijds de beleving van het woongenot."

Bij instemming van het college op het rapport, blijft eigenlijk alleen nog dat thema woongenot over. In het licht daarvan is ambtelijk recent een bezoek gebracht aan de gemeente Lansingerland, die ligt aan de HSL. Die hebben met hun acties wel succes gehad, maar met name gericht op die formele regels van de geluidmetingen en niet of nauwelijks met het woongenot. Dat blijkt een heel moeilijk punt.

Bron: Het Kompas Hardinxveld-Giessendam

Nieuws
Medewerker Forum
Berichten: 15377
Geregistreerd: wo 19 maart 2008 14:12
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
Bericht Re: Betuweroute door Dwarsligger » do 05 apr 2012 21:55

Zag vandaag 2 goederentreinen tegelijk de tunnel bij Zevenaar inrijden komend vanaf de Grens.Iemand vaker 2 treinen op de betuweroute zijn rijden in de zelfde richting naast elkaar.Ze reden gelijk op de tunnel in.

Dwarsligger
Spoormedewerker
Spoormedewerker
Berichten: 1518
Geregistreerd: wo 03 feb 2010 15:36
Woonplaats: Badhoevedorp
Heeft Bedankt: 1 keer
Ontvangen Bedankjes: 1 keer
Bericht Re: Betuweroute door Laurent » vr 06 apr 2012 00:34

Als ik wel eens filmwaar en dergelijke bekijk, lijkt het vaker te gebeuren. Inhaalactie, ene rijdt 120, andere 100 of langzamer.
Neem ook eens een kijkje op mijn youtube kanaal: Railion 6513

Avatar gebruiker
Laurent
Moderator / Beheerder
Berichten: 3446
Geregistreerd: vr 06 okt 2006 23:14
Woonplaats: Somewhere over the Rainbow
Bericht Re: Betuweroute door seb » wo 18 apr 2012 10:18

Inderdaad gebeurd dat wel vaker, als er de ruimte voor is waarom niet? Zelf ook al een aantal keren meegemaakt maar nu het langzaam aan wat drukker wordt op de BR zal het wel minder voor gaan komen.

seb
Medewerker RRF
Medewerker RRF
Berichten: 66
Geregistreerd: vr 08 dec 2006 14:57
Woonplaats: Rhenen
Bericht Re: Betuweroute door Nieuws » wo 02 mei 2012 17:48

Aanhouding na treinongeval op Betuweroute

2 mei 2012

ANGEREN - De politie heeft woensdag een man aangehouden na het ongeval met een goederentrein op de Betuweroute bij Angeren. Het gaat om de verantwoordelijke voor de veiligheid van de werkzaamheden die ter plaatse bezig waren.

De politie heeft hem in overleg met het Openbaar Ministerie aangehouden voor verhoor. Daaruit moet blijken wat er precies is gebeurd en of er sprake is van verwijtbare schuld, zei een woordvoerder van het Korps landelijke politiediensten (KLPD). Door het ongeval, dat aan het begin van de middag plaatsvond, vielen geen gewonden. Er was alleen materiële schade.

Volgens de politie reed een goederentrein tegen een lorrie, een soort kar waar materiaal in lag van onderhoudswerkers die bezig waren met het spoor. De onderhoudswerkers waren te laat of vergeten om de lorrie van het spoor te halen, toen de trein uit een tunnel kwam.

Het personeel van de trein en de werkers bleven ongedeerd, maar zijn volgens een woordvoerster van de brandweer wel geschrokken. De goederentrein is niet ontspoord en vervoerde geen gevaarlijke stoffen. De trein reed in de richting van Rotterdam.

Het treinverkeer op de Betuweroute lag een groot deel van de middag in beide richtingen stil. Rond 16.00 uur kwam het treinverkeer weer op gang. Een politiehelikopter heeft foto's van de omgeving van de plaats van het ongeluk gemaakt.

De spoorwegpolitie van het KLPD onderzoekt de toedracht van het ongeval. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport doet nader onderzoek.

Bron: De Telegraaf

Nieuws
Medewerker Forum
Berichten: 15377
Geregistreerd: wo 19 maart 2008 14:12
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
Bericht Re: Betuweroute door Nieuws » wo 06 jun 2012 12:55

Hardinxveld-Giessendam: Strijd tegen ProRail duurt voort

6 juni 2012

Ongeveer 1600 huishoudens in Hardinxveld-Giessendam kregen in juli 2011 een brief van ProRail en Keyrail waarin ze op de hoogte werden gebracht van de extra geluidsmeting die in de zomer zou worden uitgevoerd langs de Betuwelijn. Als de resultaten bekend waren zou een informatiebijeenkomst worden gehouden. Omdat de meting vanwege de slechte weersomstandigheden pas eind augustus werd verricht, was al snel duidelijk dat de bijeenkomst pas na de zomer kon plaatsvinden. Inmiddels is bekend dat de informatieavond ook over de zomer van 2012 wordt getild. Door toedoen van de stichting Aanpak Overlast Betuweroute, die de stappen van ProRail nauwlettend volgt.

,,ProRail wil dat de stichting over de rug van de bewoners instemt met het rapport. Dat weigeren we. Er zijn nog altijd geen representatieve metingen verricht. Na twee jaar is er nog steeds geen duidelijkheid en dat ligt echt niet alleen aan het weer'', aldus Arie de Bruin, die de stichting voorzit. Hij nam in augustus 2010 het initiatief tot de actiegroep Geluidsoverlast Betuwelijn NEE. Onlangs is de actiegroep veranderd in een stichting. ,,Met als doel meer actie te kunnen voeren'', legt De Bruin uit. ,,Om aan te tonen dat de metingen niet representatief zijn hebben we Peutz, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van akoestiek en lawaaibeheersing, opdracht gegeven tot een second opinion. Dat hebben we gedaan omdat we het gevoel hebben dat ProRail er alles aan doet de zaken positiever voor te stellen dan ze werkelijk zijn. Zo'n second opinion kost natuurlijk geld. Wij als bestuursleden hebben de financiën opgehoest waarbij we zijn geholpen door privé-sponsoren. We denken erover na ook een bijdrage te vragen aan de leden.'' Leden tussen haakjes. De Bruin doelt op de bewoners die een e-mail hebben gestuurd naar de stichting. ,,Om aan te geven dat ze geluidsoverlast ervaren door de Betuwelijn en onze acties waarderen. We hebben ongeveer vierhonderd e-mails gekregen, waarvan tachtig procent uit Hardinxveld-Giessendam.'' Hij zegt een 'fourth opinion' niet uit te sluiten: ,,ProRail heeft de bureaus Movaris en DGMR verzocht een 'third opinion' uit te voeren. In het rapport van Peutz staat een aantal kritische kanttekeningen vermeld. Die zullen wel weerlegd worden.''

Hij vervolgt: ,,Peutz stelt net als wij dat een grotere steekproef nodig is. Na de extra meting die eind augustus plaatsvond (uitgevoerd door het al genoemde DGMR, red.) heb ik meteen gezegd dat voor mijn gevoel geen één trein in de buurt is gekomen van wat omwonenden normaal aan geluidsoverlast ervaren. De ene goederentrein veroorzaakt veel meer geluid dan de ander. Dat kan per trein 35 decibel verschillen. Drie decibel is al een verdubbeling in geluid. Om een goed beeld te krijgen zou je dus meer of langer moeten meten. Wat er precies aan de hand is weten we nog steeds niet.'' Ofschoon de metingen (ook in februari vorig jaar stond DGMR langs het spoor) niet representatief zouden zijn trekt Peutz volgens De Bruin wel de conclusie dat de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt op het randje zit of er zelfs overheen is. ,,De geluidsnorm die in het Tracébesluit uit 1996 is opgenomen wordt volgens DGMR benaderd. Volgens Peutz zou je bij tien procent meer goederentreinen al maatregelen moeten nemen om de geluidshinder in te dammen. Momenteel komen wekelijks vier- tot vijfhonderd treinen langs. Bij het dubbele wordt het onleefbaar. Dat is helaas wel het streven. Immers, pas bij negenhonderd treinen per week is de Betuwelijn exploitabel. In 2015 wil men dat aantal bereiken.'' Voor die tijd zouden dus volgens de stichting maatregelen genomen moeten worden. ,,Er is van alles mogelijk'', zegt De Bruin, die door alle research die de afgelopen twee jaar is verricht veel kennis heeft opgedaan over deze complexe materie. ,,Je kan denken aan raildempers, remsystemen, hogere geluidswallen … . Het frustrerende is dat er totaal geen bereidheid is. Noch bij de beheerder noch bij de vervoerders die gebruik maken van de Betuwelijn. Niemand is serieus bezig het probleem op te lossen. Ze willen alleen hun gelijk halen en weigeren met ons te praten. Als we de directie van ProRail of van een grote vervoerder willen spreken worden we constant doorverwezen naar het legertje communicatieadviseurs dat ze tot hun beschikking hebben. Laat ik het zo zeggen: we hebben gewoon erg veel moeite met het hele proces. Ten eerste omdat wij als bewoners in het verleden verkeerd zijn voorgelicht. Wat we te horen kregen was het gemiddelde geluidsniveau. Niet het piekgeluid, terwijl het juist daar om gaat. Daar worden de mensen wakker van als 's nachts zo'n 'zware jongen' voorbij komt. Ook betreuren we het dat een foute keuze is gemaakt door een geluidswal aan te leggen die in onze optiek veel te laag is.''

,,Geluidsoverlast is geen item'', is zijn eindconclusie. ,,Zolang de treinen maar niet uit de rails vliegen en de veiligheid is gewaarborgd is het goed. De technologie dateert uit 1880. Wagons zijn liefst veertig jaar en ouder terwijl hun technische levensduur maximaal veertig jaar bedraagt. Kijk naar het gewone spoor, waar ik zelf pal naast woon. De huidige treinen van Arriva maken veel minder herrie dan hun voorgangers. Zo hoort het. Wat betreft goederentreinen staat de tijd echter al 130 jaar stil. Mede omdat de wetgeving niet is veranderd. Die past niet bij de geluidsnormen van deze tijd. Dat uit de metingen is gebleken dat de geluidsproductie binnen de wettelijke normen valt heeft ons dan ook niet verbaasd.''

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat weten dat de geluidsmetingen bij Hardinxveld-Giessendam veel uitgebreider zijn geweest dan op grond van de MER-evaluatie nodig is. ,,De metingen, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, laten zien dat de geluidsbelasting van de Betuweroute op dit moment binnen de wettelijke normen blijft. Uiteraard wil dat niet zeggen dat bewoners geen overlast kunnen ervaren: er zijn zware goederentreinen die veel geluid maken, maar de geluidsbelasting zoals die volgens de wet gemeten en berekend moet worden, blijft binnen de voor de Betuweroute vastgelegde normen. In de toekomst verwacht ProRail steeds meer stille treinen. Wanneer die gaan rijden is lastig te beïnvloeden en te voorspellen. Dat is een zaak van de markt en gezien het internationale karakter ervan, van Europa. De hoeveelheid vervoer voor de Betuweroute waar het Tracébesluit uit 1996 van uit gaat, is voorlopig nog niet in zicht: nu conclusies trekken over hoe de geluidsoverlast dan zal zijn is dus voorbarig. Nieuwe metingen moeten uitwijzen hoe de geluidsbelasting van de Betuweroute zich ontwikkelt.''

,,De nieuwe geluidswet SWUNG geeft meer en sneller uitsluitsel over waar normen worden overschreden en kan dus sneller tot maatregelen leiden. Deze wet treedt 1 juli in werking.'' ProRail zelf onthoudt zich van commentaar. ,,Omdat we in opdracht werken doet het ministerie de woordvoering'', aldus een zegsman van de landelijke spoorbeheerder.

Kompas

Nieuws
Medewerker Forum
Berichten: 15377
Geregistreerd: wo 19 maart 2008 14:12
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
Bericht Re: Betuweroute door Roberta » wo 06 jun 2012 13:49

Er is wel degelijk onderzoek om goederenwagens stiller te maken.
Dit is een oud nieuwsbericht, maar toch:Stille goederentrein in 2012

2 augustus 2011

AMERSFOORT - Enkele tienduizenden kilometers heeft de stille goederentrein er inmiddels opzitten, maar er is nog een lange weg te gaan. Uiteindelijk moet de Europetrain na 200.000 kilometer te hebben afgelegd eind 2012 aantonen of het innovatieve remsysteem waarmee de goederenwagons zijn uitgerust op een veilige en duurzame manier leidt tot halvering van de geluidsoverlast.

De testtrein werd maandag door branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en spoorvervoerder en projectcoördinator DB Schenker gepresenteerd op een rangeerterrein in Amersfoort.

Europetrain is een initiatief van een dertigtal spoorbedrijven en brancheorganisaties. Zij staken samen enkele miljoenen euro's in het project. Spoorvervoerders en railbeheerders voelen de druk om het project succesvol af te ronden, legde projectcoördinator Johannes Gräber van DB Schenker uit. Alle scenario's gaan uit van verdere groei van het spoorgoederenvervoer, dat in CO2-opzicht schoner is dan het wegvervoer maar wel zorgt voor veel geluidsoverlast. "De uitdaging is het terugbrengen van de geluidsoverlast", aldus voorzitter Paul van Lede van KNV Spoorgoederenvervoer.

Bron: Eemland dichtbij

Avatar gebruiker
Roberta
Berichten: 1590
Geregistreerd: ma 16 nov 2009 21:01
Woonplaats: Zeist
Heeft Bedankt: 7 keer
Ontvangen Bedankjes: 19 keer
Bericht Re: Betuweroute door SRich » za 16 jun 2012 16:20

'Betuweroute maakt verwachting waar'


DEN HAAG - ''De Betuweroute heeft de verwachtingen waargemaakt.'' Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) kijkt tevreden terug op de eerste 5 jaar van de goederenspoorlijn.

''Natuurlijk heeft de economische crisis ook hier zijn sporen achtergelaten, maar het herstel na de dip in 2008 en 2009 ging aardig snel.''

De minister wijst erop dat de Betuweroute inmiddels verantwoordelijk is voor ruim de helft van alle goederentreinen van en naar de haven van Rotterdam. Het transport via de lijn kwam vlak na de opening in 2007 langzaam op gang.
.
''Maar het eerste gebruik van zo'n nieuwe lijn met de allernieuwste systemen gaat onvermijdelijk gepaard met kinderziektes. Die zijn het beste en snelste op te sporen en op te lossen door gewoon te gaan rijden.''

Niet af

Toch is het Duitse deel van de Betuweroute nog niet af, waardoor goederentreinen na de grens bij Zevenaar over het reguliere spoor naar Oberhausen moeten. Volgens Schultz is dat echter geen probleem.

''Als de capaciteit maximaal benut kan worden, kunnen we nog even vooruit met de bestaande situatie. Bovendien ziet men ook in Duitsland in dat die lijn er binnenkort toch echt moet komen. Die verzekering heb ik persoonlijk gekregen van mijn Duitse collega Peter Ramsauer. Prorail en DB-netz zijn nu de bouwplannen aan het opstellen.''

Rooskleurig

In de ogen van de VVD-politica ziet de toekomst er rooskleurig uit. ''De Tweede Maasvlakte is bijna gereed; die zal zorgen voor een toename van het aantal treinen. Het goederenvervoer in het algemeen gaat de komende jaren ook sterk groeien.

Bij een gunstige economische ontwikkeling neemt de overslag in de zeehavens bijvoorbeeld flink toe, vooral die van containers. Alle vervoersvormen moeten daarom worden ingezet om Nederland een toppositie te laten innemen in het verwerken van die nieuwe goederenstromen. De Betuweroute speelt daarin voor het spoorgoederenvervoer een hoofdrol.''

Geluidshinder

Bewoners langs de lijn, bijvoorbeeld in Hardinxveld-Giessendam, hebben nog wel wat te wensen: zij klagen over geluidshinder. Om de klachten te controleren, vinden daar momenteel geluidsmetingen plaats.

''Voorlopig ziet het er naar uit dat de geluidsbelasting binnen de norm voor de Betuweroute valt'', bekent Schultz. ''Dat wil natuurlijk niet zeggen dat bewoners geen hinder kunnen ervaren, maar ik kan pas beslissen over maatregelen als de resultaten van de metingen definitief bekend zijn.''

Bron: Nu.nl
Ik Spoor Niet
Laurent: "En wat verwacht je nu? Dat de NS van te voren gaan communiceren: Let op, donderdag 13 Januari is het spoor gestremd vanwege een ongeluk dat nog moet gebeuren?"

Avatar gebruiker
SRich
Berichten: 892
Geregistreerd: vr 03 dec 2010 21:30
Woonplaats: Zuidholland
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
Bericht Re: Betuweroute door Roberta » za 16 jun 2012 21:36

Ach, als je de voorwaarden naar beneden bijstelt, kan je altijd een leuk persbericht uitgeven.

Avatar gebruiker
Roberta
Berichten: 1590
Geregistreerd: ma 16 nov 2009 21:01
Woonplaats: Zeist
Heeft Bedankt: 7 keer
Ontvangen Bedankjes: 19 keer
Bericht Re: Betuweroute door Bordensteker » ma 18 jun 2012 00:13

Door af en toe goederentreinen met (gedeeltelijk) kunststof remblokken dichtbij langs te horen komen ben ik mij bewust van het echt enorme verschil, vergeleken met wagens met ijzeren remblokken. De wielbanden worden niet meer ruw, en je hoort bovendien geen herrie meer van de met één uiteinde steeds licht tegen de wielen aan slepende en daardoor rammelende ijzeren blokken.
Vooral treinen waarin een aantal wagens achter elkaar kunststof remblokken hebben (opvallend geruisloos), en daarna een of meer wagens ijzeren blokken (herrie!!), maken erg goed duidelijk welke enorme verbetering er te behalen is als er steeds meer kunststof remblokken toegepast kunnen worden.

Mijn hoop is gevestigd op het feit dat er nu volop praktijkervaring opgedaan wordt, en dan dus met remblokken die vergelijkbare remwerking hebben als ijzeren blokken, waardoor ze op bestaande goederenwagens aangebracht kunnen worden zonder de ingrijpende en dus kostbare wijzigingen aan de remsystemen die voor de eerste generatie kunststof remblokken nodig waren.

Voor de goede orde: ik heb het over het geluid van een trein terwijl die niet aan het remmen is.
En reken maar dat het verschil tijdens het remmen nog opvallender is!

_________________
ik rem zelf trouwens alleen met remblokken als hydrodynamisch remmen (HLD 77) niet praktisch is

Bordensteker
Medewerker NMBS
Medewerker NMBS
Berichten: 314
Geregistreerd: do 14 jun 2007 13:11
Woonplaats: Bgn
Bericht Re: Betuweroute door Playertwo » ma 18 jun 2012 19:12

Gaan die kunststof remblokken niet smeulen en/of smelten bij een snelremming? Met name op de warmere dagen kan dat in combinatie met het al warm zijn van het materiaal voor serieuze problemen zorgen.

Playertwo
Berichten: 3918
Geregistreerd: di 04 sep 2007 17:13
Woonplaats: Waar mijn huis woont
Bericht Re: Betuweroute door Harm » wo 11 jul 2012 19:33

De tweede Maasvlakte is in gebruik gegaan. Ben benieuwd of de positieve verwachtingen van minister Schultz uitkomen. Is niet verkeerd als per week 1000 - 1500 goederentreinen gaan rijden. Dat kan de Betuweroute moeiteloos aan. Vanaf 2020 zal als volgens planning gaat ook een directe spoorverbinding zijn tussen Hamburg - Kopenhagen via een spoortunnel tussen Puttgarden (Duitsland) - Rodby (Denemarken). Daardoor kunnen indirect meer goederentreinen naar Scandinavie rijden. Voeg daar goederentreinen uit Oost Europa bij en meer goederentreinen uit Zwitserland door de nieuwe Gotthardtunnel/Lotschbergtunnel en het is duidelijk dat het drukker gaat worden op de Betuweroute.

Harm
Berichten: 3391
Geregistreerd: ma 23 jan 2012 22:28
Woonplaats: zwolle
Heeft Bedankt: 25 keer
Ontvangen Bedankjes: 12 keer
 

Plaats een reactie

Volgende

Keer terug naar Goederenvervoer

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast